Mua Goldmark City - Tặng Ngay gói nội thất rời đến 150 triệu | Thanhchungcu.comSiêu thị dự án Bất Động Sản

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC NỘI THẤT RỜI DỰ ÁN GOLDMARK CITY

  Căn hộ 2 Phòng ngủ

STT Hạng mục Mô tả sản phẩm Số lượng
I PHÒNG KHÁCH    
1 Bàn nước Bàn nước phong cách hiện đại, mặt gỗ hoặc kính.  

1

2 Kệ ti vi Kệ gỗ công nghiệp, phụ kiện cao cấp.  

1

3 Ghế sofa Khung gỗ, mặt vải/ nỉ cao cấp.  

1

II PHÒNG BẾP    
4 Bàn ăn Bàn gỗ công nghiệp cao cấp.  

1

5 Ghế ăn Ghế gỗ bọc da/ nỉ/ vải cao cấp.  

6

III PHÒNG NGỦ CHÍNH    
6 Giường ngủ Giường gỗ cao cấp.  

1

7 Táp đầu giường Táp gỗ, phụ kiện cao cấp.  

1

 

8

 

Bộ bàn ghế trang điểm

Bàn gỗ, phụ kiện cao cấp; gương Việt Nhật, Bỉ hoặc tương đương.  

1

IV PHÒNG NGỦ NHỎ    
9 Giường ngủ Giường gỗ cao cấp.  

1

10 Táp đầu giường Táp gỗ, phụ kiện cao cấp.  

2

Ghi chú: Các hạng mục đồ rời được lựa chọn theo danh sách trên hoặc tương đương.

 Căn hộ 3 Phòng ngủ

STT Hạng mục Mô tả sản phẩm Số lượng
I PHÒNG KHÁCH    
1 Bàn nước Bàn nước phong cách hiện đại, mặt gỗ hoặc kính. 1
2 Kệ TV Kệ gỗ công nghiệp, phụ kiện cao cấp. 1
3 Sofa Khung gỗ, mặt vải/ nỉ cao cấp. 1
II PHÒNG BẾP    
1 Bàn ăn Bàn gỗ công nghiệp cao cấp. 1
2 Ghế ăn Ghế gỗ bọc da/ nỉ/ vải cao cấp. 6
III PHÒNG NGỦ CHÍNH    
6 Giường Giường gỗ cao cấp. 1
7 Kệ TV Táp gỗ, phụ kiện cao cấp. 1
 

8

 

Táp đầu giường

Bàn gỗ, phụ kiện cao cấp; gương Việt Nhật, Bỉ hoặc tương đương.  

1

 

9

 

Bàn trang điểm

Bàn gỗ, phụ kiện cao cấp; gương Việt Nhật, Bỉ hoặc tương đương.  

1

IV PHÒNG NGỦ NHỎ 1    
10 Giường Giường gỗ cao cấp. 1
11 Táp đầu giường Táp gỗ, phụ kiện cao cấp. 2
V PHỎNG NGỦ NHỎ 2    
12 Giường Giường gỗ cao cấp. 1
13 Táp đầu giường Táp gỗ, phụ kiện cao cấp. 1

Ghi chú: Các hạng mục đồ rời được lựa chọn theo danh sách trên hoặc tương đương.

 Căn hộ 3 Phòng ngủ và 1 Phòng đa năng

STT Hạng mục Mô tả sản phẩm Số lượng
I PHÒNG KHÁCH    
1 Bàn nước Bàn nước phong cách hiện đại, mặt gỗ hoặc kính. 1
2 Kệ TV Kệ gỗ công nghiệp, phụ kiện cao cấp. 1
3 Sofa Khung gỗ, mặt vải/ nỉ cao cấp. 1
II PHÒNG BẾP    
1 Bàn ăn Bàn gỗ công nghiệp cao cấp. 1
2 Ghế ăn Ghế gỗ bọc da/ nỉ/ vải cao cấp. 6
III PHÒNG NGỦ CHÍNH    
6 Giường Giường gỗ cao cấp. 1
7 Kệ TV Táp gỗ, phụ kiện cao cấp. 1
 

8

 

Táp đầu giường

Bàn gỗ, phụ kiện cao cấp; gương Việt Nhật, Bỉ hoặc tương đương.  

2

 

9

 

Bàn trang điểm

Bàn gỗ, phụ kiện cao cấp; gương Việt Nhật, Bỉ hoặc tương đương.  

1

IV PHÒNG NGỦ NHỎ 1    
10 Giường Giường gỗ cao cấp. 1
11 Kệ TV Táp gỗ, phụ kiện cao cấp. 1
12 Táp đầu giường Táp gỗ, phụ kiện cao cấp. 2
 

13

 

Bàn trang điểm

Bàn gỗ, phụ kiện cao cấp; gương Việt Nhật, Bỉ hoặc tương đương.  

1

V PHÒNG NGỦ NHỎ 2    
14 Giường Giường gỗ cao cấp. 1
15 Táp đầu giường Táp gỗ, phụ kiện cao cấp. 1
VI PHÒNG ĐA NĂNG    
 

16

 

Bộ bàn ghế làm việc

Bộ bàn ghế làm việc gỗ công nghiệp cao cấp, thiết kế đồng bộ  

1

Ghi chú: Các hạng mục đồ rời được lựa chọn theo danh sách trên hoặc tương đương.

 

Tin liên quan