Mặt bằng dự án Quảng An Tây Hồ - D’. Le Roi Soleil | Thanhchungcu.comSiêu thị dự án Bất Động Sản

Mặt bằng thiết kế căn hộ Quảng An Tây Hồ – D’. Le Roi Soleil

Mặt bằng căn hộ tầng 3 - 11
Mặt bằng căn hộ tầng 3 – 11
Mặt bằng căn hộ tầng 12 - 19
Mặt bằng căn hộ tầng 12 – 19
Mặt bằng căn hộ tầng 20 - 24
Mặt bằng căn hộ tầng 20 – 24
Mặt bằng căn hộ tầng 25
Mặt bằng căn hộ tầng 25

 Căn hộ 2 phòng ngủ

Căn hộ A - Diện tích 109.2 m2
Căn hộ A – Diện tích 109.2 m2
Căn hộ B - Diện tích 83.7 m2
Căn hộ B – Diện tích 83.7 m2
Căn hộ C1 - Diện tích 118.4 m2
Căn hộ C1 – Diện tích 118.4 m2

 Căn hộ 3 phòng ngủ

 

Căn hộ C - Diện tích 146.5 m2
Căn hộ C – Diện tích 146.5 m2
Căn hộ D - Diện tích 230 m2
Căn hộ D – Diện tích 230 m2
Căn hộ A1 - Diện tích 244 m2
Căn hộ A1 – Diện tích 244 m2

 

Tin liên quan