Mặt bằng tòa CT2 - Eco Green City | Thanhchungcu.comSiêu thị dự án Bất Động Sản

Mặt bằng tòa CT2 Eco Green City với tổng 504 căn hộ, mỗi mặt sàn có 18 căn, 6 thang máy tốc độ cao nhãn hiệu Otis.

Diện tích căn hộ đa dạng: 55- 67- 75- 84- 95- 106m2

  • Căn hộ 55m2: Căn số 03
  • Căn hộ 67m2: Căn số 07, 08, 11, 12, 13
  • Căn hộ 75m2: Căn số 01, 02, 06, 15, 16, 17, 18
  • Căn hộ 86m2: Căn số 09, 10
  • Căn hộ 95m2: Căn số 05, 14
  • Căn hộ 106m2: Căn số 04

mat-bang-ecogreencity

Mặt bằng điển hình tòa CT2:

mat-bang-toa-ct2-chung-cu-eco-green-city

Thiet-ke-can-ho-01-toa-ct2-chung-cu-eco-green-city

Thiet-ke-can-ho-02-toa-ct2-chung-cu-eco-green-city

Thiet-ke-can-ho-03-toa-ct2-chung-cu-eco-green-city

Thiet-ke-can-ho-04-toa-ct2-chung-cu-eco-green-city

Thiet-ke-can-ho-05-toa-ct2-chung-cu-eco-green-city

Thiet-ke-can-ho-06-toa-ct2-chung-cu-eco-green-city

Thiet-ke-can-ho-07-toa-ct2-chung-cu-eco-green-city

Thiet-ke-can-ho-08-toa-ct2-chung-cu-eco-green-city

Thiet-ke-can-ho-09-toa-ct2-chung-cu-eco-green-city

Thiet-ke-can-ho-10-toa-ct2-chung-cu-eco-green-city

Thiet-ke-can-ho-11-toa-ct2-chung-cu-eco-green-city

Thiet-ke-can-ho-12-toa-ct2-chung-cu-eco-green-city

Thiet-ke-can-ho-13-toa-ct2-chung-cu-eco-green-city

Thiet-ke-can-ho-14-toa-ct2-chung-cu-eco-green-city

Thiet-ke-can-ho-15-toa-ct2-chung-cu-eco-green-city

Thiet-ke-can-ho-16-toa-ct2-chung-cu-eco-green-city

Thiet-ke-can-ho-17-toa-ct2-chung-cu-eco-green-city

Thiet-ke-can-ho-18-toa-ct2-chung-cu-eco-green-city

Tin liên quan